2nd Asia UGE
 Changsha 2017

Scientific committee

Chair : C. Y. OU

Members:  

Bin-Chen Benson Hsiung

Yung-Show Fang

Sing-Lok Chiu

Der-Wen Chang

Hsii-Sheng Hsieh

Kuo-Hsin Yang

Shun-Min Lee

Chia-Ray Seng

Hsien C. Juang

Chung-Ren Huang

Hong-Wei Huang

Ren-Peng Chen

Gang Zheng

Jian Hua Wang

Wan-Huan Zhou

Ming-Hua Zhao

Juneja Ashish

Masyhur Irsyam

Rahardjo PaulusHirokazu Akagi

Mitsutaka Sugimoto

Jiro Takemura

Mamoru Kikumoto

Koji Watanabe

Askar Zhussupbekov

Seungrae Lee

Yean-Chin Tan

Shaw-Shong Liew

Kenny Yee

Anthony Goh

Fook-Hou Lee

Ng Tiong Guan

Victor C. W. Ong

William Cheang

Phienwej Noppadol

Pornpot Tanseng

Duc Long Phung  


Organizing committee

Chair : R.P.Chen, G. Zheng

Members:

Chang-Fu Chen, Ling Zhang, Ming-Hua Huang, Ming-Hui Yang, Peng-Yun Hong, Qi-Jian Liu, Wen-Gui Cao, Xin-Jun Zou, Xin Tan, Xiao-Min Liu, Yong-Hua Su轻松建网站
免费建站